Kanun Teklifleri
6.03.2017
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile 5275 sayılı Kanunun 'Hükümlüyü ziyaret' başlıklı 83 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına 'Çocuk hükümlülere ziyaretlerde açık görüş usulü uygulanır' cümlesinin eklenmesi öngörülmektedir.
Devamını Oku
21.12.2016
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalan çocuklar için Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumları bünyesinde çocuğun yarar ve esenliği uyarınca ayrı bir ana-çocuk birimi kurulması ve annelerinin yanında kalan çocukların, yaş, durum ve ihtiyaçlarına yönelik tedbirlerin alınması öngörülmektedir.
Devamını Oku
12.07.2016
Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yurt tahsisi için başvuruda bulunup kurum tarafından herhangi bir yurda yerleştirilemeyen on altı yaşından büyük öğrencilere aylık asgari ücret tutarının üçte biri oranında karşılıksız burs verilmesi öngörülmektedir.
Devamını Oku
31.05.2016
4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, 50 veya daha az işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinin ve işletmelerin İş Kanunu kapsamına alınması öngörülmektedir.
Devamını Oku
24.04.2016
2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, 28 Nisan gününün 'İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü' ilan edilmesi öngörülmektedir.
Devamını Oku
9.03.2016
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, öğretim yardımcılığı kadrosunun kaldırılması ve halihazırda bu kadroda istihdam edilenlerin araştırma görevlisi kadrosuna atanması öngörülmektedir.
Devamını Oku
12.02.2016
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlara sosyal güvenlik primleri yönünden geçmişe dönük borçlanma olanağı tanınması amaçlanmaktadır.
Devamını Oku
27.01.2016
Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara gelir şartı olmaksızın, resmi veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakıma destek verilmesinin sağlanması öngörülmektedir.
Devamını Oku
18.12.2015
Belediye Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklif ile; belediye meclisi üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 1/5'i oranında aylık ödenek verilmesi ile belediye meclisi üyelerinin belediye başkanına tanınan tüm özlük haklarından yararlanması ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılması öngörülmektedir.
Devamını Oku
23.11.2015
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin prim ödeme gün sayılarına, bu işte geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 günlük fiilî hizmet süresi zammı eklenmesi amaçlanmaktadır.
Devamını Oku