Haber
29.08.2020
“Öğrenciler Kaderine Terk Edilemez”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, üniversite öğrencilerinin internet ve bilgisayar sorununu gündeme taşıdı. Yeni eğitim döneminde üniversitelerde karma (hibrit) eğitim modelinin benimsenmesiyle birlikte internet ve bilgisayar ihtiyacının en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Adıgüzel, geçtiğimiz dönem yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için alınacak tedbirleri sordu. CHP’li Adıgüzel, “Sosyal devlet ilkesi gereği internete ve cihaza erişimi olmayan öğrencilere yönelik planlamanın acilen yapılması gerekmektedir. Eğitim hakkı Anayasal bir haktır ve devlet Anayasal yükümlülüğü gereği maddi gücü olmadığı için uzaktan eğitime erişmekte sorun yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermek adına kapsayıcı çözümler üretmek zorundadır. Öğrenciler kaderine terk edilemez” ifadelerini kullandı.

Yaptığı basın açıklamasında açılışları 1 Ekim sonrasına ertelenen üniversitelerdeki donanım ve altyapı sorunlarına dikkat çeken CHP’li Adıgüzel şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere YÖK Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kampüslerdeki hareketliliğin azaltılması adına 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde karma (hibrit) öğretim uygulamasına geçildiğini ifade etti. Üniversiteler de akademik takvimlerini buna göre güncellemeye başladı. Bazı üniversiteler karma eğitim modeli ile eğitimlerini sürdüreceklerini, bazıları ise tıp ve diş hekimliği fakülteleri haricinde güz dönemini online geçireceklerini duyurdu. Ancak bu planlamalar yapılırken geçtiğimiz dönem öğrencilerin internet ve bilgisayar sorunu güncelliğini korumaya devam ediyor. İçinden geçtiğimiz bu pandemi süreci özellikle üniversitelerdeki fırsat eşitsizliğinin ortaya konması açısından önemli bir eşik olmuştur. Geçtiğimiz dönem ani bir karar ile uzaktan eğitime geçirilen öğrencilerin bireysel imkanları doğrultusunda eğitime katılmak zorunda kalmaları eğitimde fırsat eşitsizliğini de artırmıştır. Birçok üniversite öğrencisi bilgisayarı ve interneti olmadığından uzaktan eğitim derslerini takip edememiş, YÖK ise bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlanan öğrencilere ‘eğitimi dondurma hakkı’ tanımıştır. YÖK’ün bu kararı bırakın eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gidermeyi aksine var olan eşitsizliğin meşrulaştırılmasına katkı sunmuştur. Özetle YÖK, bu kararı ile sorunları çözmeyi değil ötelemeyi hedefleyen bir tutum sergilemiştir.”

“Üniversiteler Pandemiye Hazırlıksız Yakalandı”

“Uzaktan eğitime geçiş ile birlikte her ne kadar başta özel kurumlar olmak üzere bazı yükseköğretim kurumları uzaktan eğitime ilişkin gerekli hazırlıkları kısa sürede tamamlamayı başarsa da, birçok kurum özellikle altyapı yetersizlikleri nedeniyle bu sürece adapte olmakta başarısız olmuştur. Ülke genelinde birçok okuldan gelen bildirim ve geri dönüşler ne yazık ki birçok öğrenci ve akademik personelin bu süreçten olumsuz etkilendiğini ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının böylesi bir kriz karşısında altyapı ve akademik hazırlık bakımından hazırlıklı olmadığını ortaya koymuştur. Bu süreçte birçok üniversite uzaktan eğitim sistemine geçememiş, geçse bile çok başarılı bir sınav verememiştir. Öte yandan, dünya genelinde üniversitelerin pandemi süreci öncesinde de uzaktan eğitime dönük altyapı ve hazırlık çalışmalarına ağırlık verdiği bilinirken ülkemizde uzaktan eğitim altyapısının ihmal edildiği pandemi süreci ile açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Burada sorgulanması gereken bir başka nokta ise özellikle devlet üniversiteleri bünyesinde kurulan uzaktan eğitim merkezlerinin yıllardır yapılan onca yatırıma rağmen bu süreçte neden etkin bir rol oynayamadığıdır. ”

“Öğrencilerin İhtiyaçları Karşılanmalı”

“Yukarıda da belirttiğimiz üzere mevcut koşullarda üniversite öğrencileri açısından en kritik sorun internet ve bilgisayar erişimidir. Öğrenciler uzaktan eğitim sistemine uyum sağlamak adına gereken temel düzeyde materyallere erişimde zorluk yaşamaktadır. Örneğin; geçtiğimiz dönem birtakım bireysel yardım kampanyaları ile sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmaya çalışılmış olsa da bunlar kapsayıcılıktan uzak, geçici çözümler olarak kalmıştır. Yine evinde internet bağlantı hızı düşük olan veya internet bağlantısına sahip olmayan öğrencilerin eğitimleri aksamış, hane halkı sayısının fazla olduğu, birden fazla öğrencinin bulunduğu hanelerde öğrenciler bilgisayar kullanımında sıkıntılar yaşamıştır. Öğrencilerin bahar döneminde yaşadığı kayıpları en aza indirgemek için acilen gerekli planlamaların yapılması, adımların atılması gerekmektedir. Öğrencilerin internet erişimi ve kotalarının artırılması, ihtiyacı olanlara bilgisayar desteği sağlanması yönündeki ihtiyaç ve talepleri karşılanmalıdır. Tüm öğrencilerin uzaktan eğitime erişimini sağlayacak koşulları oluşturmak,  öğrencilerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak onlara eşit koşullarda eğitim imkanı tanımak sosyal devletin görevidir.”