Haber
24.11.2018
Şiddete Uğrayan Kadının Sığınacak Yeri Yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, sığınma evlerinin yetersizliğini Meclis’e taşıdı. AKP iktidarı döneminde kadın cinayetlerinin katlanarak arttığına dikkat çeken Adıgüzel, “İktidar kadına yönelik şiddetle mücadelede iddia ettiği gibi samimi ise sığınma evlerinin mevcut durumunun iyileştirilmesi, niteliklerinin ve kapasitelerinin artırılması, şiddet mağduru kadınların ve çocukların güvenli bir ortama kavuşturulmasını sağlayacak somut adımları bir an önce atmalı, kadınların bütçede görünür hale gelmesini sağlamalı” dedi.

“Her Gün En Az Bir Kadın Şiddet Sonucu Hayatını Kaybetti”

CHP’li Adıgüzel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde AKP iktidarı döneminde artan kadın cinayetlerine dikkat çekti. “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun medyaya yansıyan haberlerden topladığı verilere göre, yalnızca 2018’in ilk 10 ayında 363 kadın öldürülmüştür. Bu da 2018 yılında her gün en az bir kadının şiddet sonucu hayatını kaybettiği anlamına gelmektedir” diyen Adıgüzel, platformun 2008 yılından bu yana kamuoyu ile paylaştığı verileri hatırlattı:

“2008 yılında 80, 2009 yılında 109, 2010 yılında 180, 2011 yılında 121, 2012 yılında 210, 2013 yılında 237, 2014 yılında 294, 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında ise 409 olmak üzere son 11 yılda en az 2 bin 634 kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla alınan tedbirler yetersiz kalmış, gerekli önleyici adımlar atılmadığı için kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçilememiştir.”

“Türkiye’deki Sığınma Evleri Nicelik ve Nitelik Bakımından Yetersiz”

Türkiye’deki sığınma evlerinin mevcut durumunun kadına yönelik şiddetle mücadelede etkisiz kaldığını belirten Adıgüzel, “Şiddet mağduru kadınlar için büyük önem taşıyan sığınma evlerinin sayıca yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Şiddete uğrayan kadın kendini güvende hissedebileceği, yarınlarına korkusuzca hazırlanabileceği mekanların eksikliği sebebiyle şiddete boyun eğmeye mecbur bırakılmaktadır. Öte yandan, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ilgili raporları, sığınma evlerinin yalnızca kapasite sorunu olmadığını, bu evlere sığınan kadınların gizlilik ihlalinden barınma koşullarına kadar birçok sorun ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa sığınma evleri şiddete uğrayan, şiddet mağduru kadınlar için yeni bir hayata başlayabilmenin en önemli araçlarından biridir. İktidar kadına yönelik şiddetle mücadelede gerçekten samimi ise sığınma evlerinin mevcut durumunun iyileştirilmesi, niteliklerinin ve kapasitelerinin artırılması, şiddet mağduru kadınların ve çocukların güvenli bir ortama kavuşturulmasını sağlayacak somut adımları atmalı” ifadelerini kullandı.

“Bütçede Kadınlar ve Çocuklar Görünür Hale Getirilmeli”

Meclis’te gelecek haftalarda başlayacak olan bütçe mesaisini hatırlatan Adıgüzel, “Şimdiye dek, her bütçe sürecinde iktidarı, merkezi yönetim bütçesini toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde hazırlamaya çağırdık. Ancak ne yazık ki iktidar bütçede kadının görünür hale gelebilmesi için, bütçenin kadınların ve çocukların hak taleplerine cevap verecek şekilde hazırlanıp uygulanması için gönüllü olmadı. Bu gönülsüzlüğün sonucunda her gün en az bir kadınımız şiddet sonucunda canından oldu” dedi.

“Sığınma Evi Bulunmayan Kaç Belediye Var?”

Önergede şu sorulara yer verildi:

-Kasım 2018 tarihi itibariyle, Türkiye genelinde toplam kaç sığınma evi bulunmaktadır? Bunların toplam kapasiteleri ne kadardır? İllere göre dağılımı nasıldır?
- Kasım 2018 tarihi itibariyle, sığınma evlerinde kaç kadın ve çocuk kalmaktadır?
-5393 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde yer alan “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler” hükmüne ilişkin olarak nüfusu 100 binin üzerinde olmasına rağmen  sığınma evi bulunmayan belediye sayısı kaçtır?
-Sığınma evi bulunmayan belediyelerin sığınma evi açmasına yönelik olarak ne gibi adımlar atılmaktadır?
-Sığınma evlerinin gizliliği kuralının ihlalini önlemek için alınan tedbirler nelerdir?
-Kadın sığınma evlerine yeterli bütçe ayrılmadığına ilişkin iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme için 2019 bütçesinde ne gibi adımlar atılmıştır?